top of page

SHE Leads

2.png
SHE Leads er et lederutviklings- og nettverksprogram for kvinnelige ledertalenter som er motiverte og klare til å bli med i ledergrupper.

SHE Leads gir deg nyttige og praktiske verktøy du kan anvende i din rolle som leder. Sammen med vår samarbeidspartner Ordtilhandling velger vi ut innhold, metode og bidragsytere for å levere trening med høy effekt og kvalitet. Innholdet er basert Ordtilhandlings ledelsesfilosofi med opphav fra toppidretten, koblet sammen med evidensbaserte utviklingsprosesser.

Målet vårt er å styrke 30 kvinnelige ledere til å nå toppledelsesnivå og realisere sitt fulle potensial i disse rollene.

Oktober 2024

Oslo, Norway

NOK 30 000,- eks MVA

SHE22_Photo_Siv-Elin Skoglund250.jpeg
HVORFOR: 

Vi oppfordre alle toppledere til å gi støtte til kvinnelige ledere slik at de kan tre inn i toppledelsesroller. Det er ikke bare rettferdig, det er også mer lønnsomt. Sammen kan vi utgjøre en forskjell og jobbe sammen mot å kunne nå FNs bærekraftsmål for 2030.

HVORDAN: 

6 fysiske dagssamlinger i løpet av 12 mnd, i tillegg til gruppevise digitale samlinger mellom de fysiske samlingene (fasiliteres av deltakerne selv). 

Gruppestørrelse: 30 deltakere.

Hva får du igjen etter å ha deltatt på programmet?

Vi gjøre lederne i stand til å mer effektivt lede en lagdel med fokus på å utvikle mennesker, kultur og prestasjoner for bedre resultat. Vi hjelper deltakerne med å sikre eierskap og etterlevelse av selskapets strategi og retning gjennom å gi våre deltakere en praktisk verktøykasse med teknikker. Dette  hjelper deltakerne til å bli mer effektive i sin lederrolle og prioritere det som påvirker resultatet mest.

 

Programmet innebærer mye praktisk trening, diskusjon og refleksjon.

Deltakerne vil knytte bånd til øvrige deltagere i andre selskaper/bransjer for sparring og utvikling. De vil utvide sitt personlige nettverk og bli hverandres mentorer.

393 - SHE Leads - DSC09201.jpg

Samling 1

​Bli kjent:

 

 Akseptere seg selv som leder. Hva kjennetegner god ledelse?

 

Oppstart ambisjonsprosessen. Først former vi målet også former det oss.

 

Hvordan sørge for at alle i organisasjonen kjenner til bedriftens mål og går i takt for å oppnå det vi vil?

 

Hva skal selskapet og du som leder oppnå?

 

Igangsettelse av treningsprosess og bruk av utviklingplan.

Samling 2

Målrettet lagorganisering med fokus på ansvar og samspill:

 

Hvordan lykkes med delegering av ansvar og myndighet for økt effektivitet?

Samling 3

Prestasjonskultur:

 

Hva er det og hvordan utvikle det?

 

Hva er lederens rolle og hvordan få med seg laget?

 

Bruk av visjon og verdier som verktøy for kultur. Feedbackkultur og trening på feedback.

Samling 4

Ledelse i en prestasjonskultur:

 

Hva kjennetegner god ledelse?

 

Hvordan skape resultater gjennom fokus på utvikling av mennesker, kultur og prestasjoner?

 

Coaching som lederverktøy og trening på coachingferdigheter.

Samling 5

Deg som leder med fokus på selvledelse:

 

Hva er din egentlige utfordring som leder?

 

Hva skal hver og en utvikle som leder for å få ut potensialet? Hvordan ta den vanskelige samtalen?

Hvordan påvirker du menneskene rundt deg?

 

Hva er dine talenter og overslag?

Samling 6

Oppsummering:

 

 Utvikling av lederverktøy og videreføring av prosessen.

 

Hvordan sørge for at utviklingen ikke går over?

 

Fokus på handling, ikke bare ord. 

Om Ordtilhandling

Opphavsmannen til Ordtilhandling (OtH). Hans Trygve Kristiansen, er utdannet ingeniør, og har i en årrekke jobbet tett, både med noen av våre mest suksessrike idrettsutøvere og næringslivsledere. Som skøytelandslagets elitetrener var han en av hovedpersonene bak suksessen «det norske idrettseventyret» på 1990-tallet, som siden ledet til oppbygging av Olympiatoppen. Målet for prosjektet var klart; Norge skulle trene og lede best i verden, noe som gav gode resultater. Prinsippene fra prosjekt vinnerledelse ble videreutviklet og er i dag det som danner grunnlaget i ledelsesfilosofien til OtH. 
 
Selskapet Ordtilhandling ble etablert i 2002, og har siden den gang tilbudt et av Norges mest etterspurte og anerkjente lederutviklingsprogram hvor over 900 ledere har deltatt. I tillegg har OtH coachet og utviklet mange næringslivsledere til svært gode resultater i ulike interne prosesser. I 2013 inngikk OtH et samarbeid med JCP Nordic (gjennom Gjeine Holding as), som i 2016 kjøpte seg inn i OtH. I dag er OtH en del av Gjeine Holding-konsernet som omfatter totalt 17 selskap innen kommunikasjon, arrangementer, reiser, strategi og lederutvikling. Konsernet har totalt ca 150 faste medarbeidere og har en samlet omsetning på ca 560 millioner i 2022.
 
 
OtH etterstreber å være svært praktisk orienterte. Alt du lærer hos oss skal du kunne ta med deg direkte tilbake til din arbeidsplass og anvende fra første stund. OtH er bygget på Hans Trygve Kristiansen sin vinneroppskrift som fungerer like godt i idretten som i næringslivet. Det er en oppskrift som tar deg fra Ord til handling.
 

Filosofien vår bygger på fire fokusområder:

Ambisjonsprosessen

Først former vi målet også former det oss.

 

Hvordan sørge for at alle i organisasjonen kjenner til bedriftens mål og går i takt for å oppnå det vil vil? Bedriftens ambisjon (visjon og misjon) står sentralt.

Lagorganisering

 

Hvordan organiserer vi oss på en måte som gjøre at hver enkelt både får og tar 100% ansvar for sitt område?

 

Hvilken samspillsoner har vi og hvordan utvikler vi disse? Hvordan jobber vi sammen på vei mot vårt felles mål? 

Prestasjonskultur

 

 Hvilken kultur trenger vi for å få til det vi ønsker?

 

Hvordan jobber vi hver eneste dag for å utvikle riktig kultur? Fokus på etterlevelse av verdier og utvikling av feedbackkultur.

Ledelse

 

Hvordan jobber lederne i selskapet for å utvikle mennesker, kultur og prestasjoner?

 

Hvordan skaper vi resultater gjennom de vi leder gjennom coachingferdigheter og god selvledelse? Hvordan balansere vi behovet for å være tett på vs å løfte blikket, altså balansen mellom management og leadership?

OtH-teamet består av ledere med erfaring fra næringslivet og toppidretten. Våre tilknyttede fagspesialister har bred kompetanse ledelsesutvikling, virksomhetsutvikling, fokusert trening, coaching, selvledelse og samspill. Vi utfordrer deg til å komme frem til din egen erkjennelse av hva du må gjøre for å få resultatene du ønsker.

 

Vi serverer ingen fasit, men ser på oss selv som trenere som får deg til å gå fra ord til handling.  For alt skjer jo under din ledelse - hva har du tenkt til å gjøre med det?

bottom of page